Open: Woensdag, zaterdag & zondag 12:00 - 16:00      
Telefoon: +31 (77) 374 7500

ANBI

Emmaus Feniks Tegelen heeft een ANBI keurmerk. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op hun internetsite.

Doel

De stichting heeft ten doel, vastgelegd in het Universeel Manifest van de Emmaus-beweging:

  • a. zo te handelen dat iedere mens en iedere gemeenschap kan leven en zich ontplooien in gelijkwaardigheid en vrijheid.
  • b. het leven en werken in Emmausverband volgens de doelstellingen en idealen mogelijk te maken en te waarborgen.

De wet van Emmaus luidt: ́dienstbaar te zijn aan degenen die minder gelukkig zijn dan jezelf́ en ́eerst degenen dienen die het meest lijden.De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen en verwerken van welvaartsresten, waardoor materialen en goederen hun waarde terugkrijgen.

Verslaglegging

Minimaal een keer per jaar zal een inhoudelijk en financieel verslag worden gepubliceerd.

Bestuur

Op dit moment hebben we de volgende bestuursleden:

  • Voorzitter: Nick Klitsie
  • Secretaris: Hub van den Bosch
  • Penningmeester: Paul Janmaat
  • Bestuurslid: Jos van der Meer
  • Bestuurslid: Luuk Bruning

Financiën

Emmaus Feniks geneert haar inkomsten uit de kringlooporganisatie. Na aftrek van belastingen en reservering wordt het restant gedoneerd aan projecten in binnen- en buitenland. Emmaus FENIKS is financieel onafhankelijk.